Category: DEFAULT

Prosidba - Various - Crnom Gorom 2: Najljepše Pjesme Iz Crne Gore (CD) download full album zip cd mp3 vinyl flac

by Makasa

NEOTPAKOVAN Various ‎– Crnom Gorom 2: Najljepše Pjesme Iz Crne Gore Label: Goraton ‎– CD Format: CD, Compilation Country: Serbia and Montenegro Released: Genre: Folk, World, & Country Style: Folk Tracklist 1 –Ksenija Cicvarić Milica, Jedna U Majke 2 –Ismet Krcić Mlad Se Momak 3 –Božidar Ivanišević Sestra Mi Se Udaje 4 –Orkestar Podgorica I Šukrija. Related to Various - Crnom Gorom 3: Najljepše Pjesme Iz Crne Gore Pljevaljski Tamburaši - Pjevaj Draga Pa Me Razgovaraj Ksenija Cicvarić - Sejdefu Majka Buđaše Pljevaljski Tamburaši - Oj, Đerdane Merlin - Najljepše Pjesme - Neda Ukraden - Nedine Najljepše Pjesme. Crnom Gorom 2: Najljepše Pjesme Iz Crne Gore ‎ (CD, Comp) Goraton: CD Serbia and Montenegro: Sell This Version: CD Various: Crnom Gorom 3: Najljepše Pjesme Iz Crne Gore.

Kratki opis ove crkve donosi A. On je tu napravio crkvu bazilikalne osnove, po ugledu na trogirsku Stolnu crkvu. U Sarajevu dolazi do obnove i nadgradnje stare sinagoge. XI Portreti nisu bili novina u kulturi Osmanske imperije, kao ni Bosne i Hercegovine. II, London, Navodi se da je za ove usluge dobio dve stotine dukata. Stoga su oni nosili jedan uzak i nizak platneni trak oko kape. Muslimani su nosili crne cipele mestve i preko njih tzv.

Posttanzimatsko kreiranje javnog identiteta Bosne i Hercegovine bilo je prekinuto austrougarskom okupacijom. The Tanzimat reforms, carried out duringconditioned great changes in the public identity of Bosnia and Herzegovina. The changes in ar- chitecture of Sarajevo, the free building of Christian churches and the aban- donment of rules of dressing publicly represented a new cultural and political state.

Sarajevo became the centre of the Bosnian vizier, the old town was urbanised and a new residence for Prosidba - Various - Crnom Gorom 2: Najljepše Pjesme Iz Crne Gore (CD) Pasha was built, shaped according to the guidelines of European historistic architecture.

The Tanzimat changes brought about an improvement in the position of non-Muslim communities and the possibility of emphasizing different reli- gious beliefs in the public spaces of Bosnia and Herzegovina. New Catholic and Orthodox Churches were built and monumental churches in Sarajevo and Mostar significantly influenced the change of appearance of those towns.

The Post-Tanzimat creation of public identity of Bosnia and Herzegovina was interrupted by the Austro-Hungarian occupation in The heritage of the Tanzimat in the visual identity of Bosnia and Herzegovina is diverse. The administrative changes established in this period determined Sarajevo as the administrative and political centre of Bosnia and Herzegovina, and the newly built Catholic and Orthodox churches serve even today as religious objects.

Realms of memory. Columbia University Press: Vidjeti: Invention of tradition. Cambrige University Press: Nova simbolizacija javnih prostora rezultat je potrage za novim ko- lektivnim idetitetom.

Prvobitno je bio Oficirski trg nastao izgradnjom Ofi- cirske kasine Sarajevo:; Sarajevo, ulice, trgovi, mo- stovi, parkovi i spomenici. Srbinje: To se ogledalo u njihovim kontradiktornim odlukama. Djelo je italijanskog umjetnika Franceska Perillia, koji je spomenik po- klonio gradu. Along with numerous and various ways and mechanisms that the official authorities use in the process of identity building and collective memory, an important place belongs to monuments.

Monuments can often confirm the official standpoint about the past, and how the identity values of a com- munity are promoted. The building of monuments represents a significant political question, Prosidba - Various - Crnom Gorom 2: Najljepše Pjesme Iz Crne Gore (CD), particularly in societies similar to Bosnia and Herzegovina where the frequent changes of regimes caused an alterative character of re- membrance and identity.

Every new constituted government brought new actions to mark this space with its own symbolic representations. Their analysis shows that building of monuments. The public relation to these monuments has changed in the pe- riod of disappearance of Socialist Yugoslavia, war and siege in Sarajevo.

As a result of forming of a new society from the Nineties, a new policy of remem- brance is established, together with a new symbolisation of public spaces as well as the forming of different collective but also individual identities. Preveo: Edin Kukavica. Preveo: V. Zakhoder, prijevod uvoda s ruskog T. Ured- nici: Hattestein Markus i Peter Delius. Treba napomenuti da prepisivanje rukopisa nije bio uvjetovano posebnim kriterijem, tako da se njime mogao baviti svako ko je znao pisati.

Kaligraf je umjetnik lijepog pisanja. Sarajevo: Takvim zaRijaset islam- ske zajednice u Bosni i Hercegovini, Ljetopis: Husein Rakim ef. Enciklopedija likovnih umjetnosti, 1. Prva znanja iz islamskih znanosti dobiva kod muderisa Tahir-efendi- je. Zanimanje za kaligrafiju dovelo ga je do uglednog sarajevskog kaligrafa Abdulaha Ajni-ef. Abdulah Ajni-ef. Vjerujem da se oni danas nalaze u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu. Tokom rata Kaligrafija se nalazila na centralnoj kupoli, kupolama obje tetime, pandatifima centralne kupole, pandatifima obje tetime, potom zidovima centralnog prostora, iznad nadvratnika trojih vrata, unutar i iznad mihraba centralnog molitvenog pro- stora, te na vanjskim mihrabima, i iznad jedanaest prozora.

Islamska umjetnost. Beograd: Jugoslavija, V Islamska epigrafika Bosne i Hercegovine. Za njezinu obnovu Rakim napisa potpuni kronogram Sarajevo: Sarajevo Publishing, ]. He attended his first classes on callig- raphy in Sarajevo, continued specialization in Istanbul and his four diplomas in calligraphy are now in the collection of Gazi Husrev-bey library Sarajevo. Tutkun Omer zihni ovim bi. Hak vam Omer govori. Bosanski se jezik u ovoj pjesmi poredi s arapskim, perzijskim i turskim.

U tom smislu Stihovi Vidi: I. Kao vrhunac borbe za isticanje perzijskog kao maternjeg jezika u On pjeva:. Javadi, K. Upravo iz tog razloga Humine Stiho- ve To je posljednji stih pjesme:. Grafija i leksika Sehle- tul-vusula, Muzej Hercegovine, Mostar: Rukopis djela Sehletul-vusul nalazi se u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu.

The issue of the term Bosniaks and its specific meaning, as well as the use of the name Bosnian language in the second half of the 19th century is extremely important from the perspective of study of Bosniak identity. That is why this poem is subjected to philological analysis and the aim of the analysis is to establish a direct relation between the terms Bosnian language and Bosniaks.

The poem gives support to the Bosnian language which is confronted with three major Oriental languages. In that way Humo emphasizes language as a distinctive determinant of Bosniak identity compared to the identity of other peoples.

It is also noticeable that Humo had predecessors who supported their mother tongue through poetry, and the author considers important those poets who wrote about the Arabic, Persian and Turkish language. Fi- nally, the author hints at the specific use of the term Bosniaks in the last verse of the poem. Namely, the term Bosniaks in this poem is used as a determinant of national identity, as is confirmed by a number of examples.

Tako, npr. Znanstveno odgovoriti, tj. Dvije su. Bila su promijenjena i imena gradova, kao npr. Tako postupa i bosanski ban Kulin Na pritisak nebo- sanskog identiteta, Rimske crkve, ban Kulin je sa vjerskim poglavarima Devetog januara Nema mitova, otvoren je prema Istoku i Zapadu.

On je prepoznatljiv gotovo jednako kao npr. O jeretiku. Bavili su se brojnim zanatima. Bili su potrebni jedan drugom da bi sebe prepoznali i identificirali kao identiteti. Ipak, njima vladaju fino. Evo samo jednog primjera. Nakon odobrenja koje je dobio od Visoke porte Tek od druge polovine Nakon odluke Berlinskog kongresa Postoje posebne zemlje, posebna mjesta, kao npr. Palestina, Jerusalem, Meka, Rim.

Ta spe. Jesu li oni bosanskog ili izvanbosanskog porijekla? Sarajevo: El-Kalem, Zbornik radova gl. Danas, dakle, I danas, Since its inception until the present day Bosnian identity represents a unity of difference, whose consciousness about itself arises from the Bosniak openness for the other and different.

An acknowledgment to the other that it exist here next to you, at the same time is a determination of self as an iden- tity, not confronted with someone different, but as a unity of difference which can be distinguished, recognized and respected, not negating each other. The differences which live together, not only as a sum of individualities, but as individualities which form a unity of an autonomous and autochthonous Bos- nian identity without losing its own distinctiveness.

Confirming oneself as an authentic and autochthonous uniqueness, Bos- nian identity in its continued course, for centuries, more or less, grows on the basis of four different religions: Islam, Catholicism, Orthodox Christianity and Judaism, realised on the territory of Bosnia under a strong influence of Bosnian spirit, according to the measure of the Bosnian man.

Within the framework of those four spiritual and ideal circles, specific cultural traditions, nations, religions, mentalities were formed, at the same time relying on each. In the many centuries of existence of Bosnian society and state there were numerous examples of coexistence as a lifestyle and protection of Prosidba - Various - Crnom Gorom 2: Najljepše Pjesme Iz Crne Gore (CD) other and different, so that we can rightfully say that Bosniak openness for the other and different is an important feature of Bosnian identity and its quintes- sential content.

Prinos patarenskom pitanju. Sarajevo: GZM, Zemaljski muzej, Podgorica, On je Ta pitanja su poznata pod nazivom Dubia, kako ih je nazvao sam papa Grgur XI. Romae,; S. Jalimam, Bogomili, XIII, fol. Illustris Dux devote noster dilecte. Reddite sunt nobis littere vestre super negotio puelle regis Portugallie quibus vestris literis respondentes significiamus vobis nos cupivisse potius illam dari vobis, quam alteri.

Sed cum ipse Rex Portugallie longe a nobis absens alio eam nobis insciis nuptui locaverit, moleste profecto ferimus non potuisse vobis in hoc ut volebamus, morem gerere ac placere. To nam govori da je imala veliki utjecaj na svog sina u prvim godinama njegove vladavine, jer je bio mlad i neiskusan. Banja Luka — Beograd: Glas srpski — Ars libri,str.

Tuzla: Historijski arhiv Tuzla, Jalimam, Izvori, 46— 47; M. Sarajevo: Svjetlost, Jalimam, Izvori, 48—49; M. Jalimam, Izvori, Godine IV Sredinom aprila Ukopana je u Crkvi Ara Coeli, kako je ostavila u oporuci.

Iako je knez Vladislav nanio mnogo neprili- ka svom ocu, oni su se pomirili U povelji izdatoj Miklosich, Monumenta Serbica, —; M. X Georgija u Gorici, a dio novca je ostavljen za djevojke koje se zate- knu na njenoj samrti, kako bi se mogle udati. VI, fol. I XI, fol. Katarine mater de chercech XIV, fol. Miklosich, Monumenta Serbica, ; S. U Povelji hercega Stjepana Nakon njene smrti tu imovinu bi popola podijelili sinovi Vlatko i Vladislav. Iz toga se vidi koliko je volio svoju obitelj i kako se brinuo za njihovu egzistenciju.

Sarajevo: Narodna uzdanica, XII Tako je bilo u porodici hercega Stjepana kada se njegov sin Vladislav okrenuo protiv njega. Kasnije su se po- mirili, pa mu je otac oprostio.

Di Lev. Roditelji nisu mnogo marili za ljubav mladih, nego im je bilo bitno da iz braka izvuku neku korist. Za takav postu- pak slijedila je kazna gubljenja prava na nasljedstvo. Vladislav je Mi gospodin knez Vladisav U povelji vojvode Stjepana Poznato je da su vlasteoska djeca izvjesno vrije- me provodila na dvoru bosanskog vladara, gdje su stjecali neophodan odgoj.

U povelji hercega Stjepana iz Do toga je dolazilo zbog posebnog odnosa prema braku i shvatanju braka u srednjo- vjekovnoj Bosni. Kao veliki lju- bavnik na glasu je bio herceg Stjepan, koji je imao ljubavnicu lijepu Sijenjan- ku, zbog koje je imao velikih problema u svojoj porodici.

XVI, fol. XVI, fol Prema pismu The marriage in medieval Bosnia was very specific in camparison to the neighbouring countries. Only certain woman have played a significant role in Bosnian society while the vaste majority of them were on the margin of the happening. Position of women was below the level of the entire Bosnian society. Family relations in medieval Bosnia have certain similarities with the family situatuin in other European.

XI,9. The family structure is influenced by various factors, primarily economic, social and political. Le Goff, Srednjovjekovna civilizacija zapadne Evrope. Ili, Stojslava je S obzi. Sara- jevo, U tom. Thalloczy, Studien, Na osnovu. Jorga, Notes et extraits II. Paris, Ona mu je doista bila dobra i vjerna i sa njom je imao djecu. VII No, tamo se iznenada razbolio i umro, a u Crkvi sv.

Orbin, o. Zagreb, As such, Bosnian so- ciety was part of the European feudal society and functioned on the same principles.

The place and role of women in medieval society was not par- ticularly studied. Therefore, this paper aims to discuss the role of women in medieval Bosnia. The woman was present in all segments of society and in all positions, from rulers to slaves. However, the position in society did not separate the woman from her traditional role in the family. The woman, with rare exceptions, has been the object of society.

In some segments of social life this situation has not significantly changed even today. Ljuca techlib.

Prijevodi rezimea na engleski jezik: Nermina i Emir O. Learn more about Scribd Membership Home. Read free for days Sign In. Much more than documents. Discover everything Scribd has to offer, including books and audiobooks from major publishers.

Start Free Trial Cancel anytime. Uploaded by Irma Sultic. Document Information click to expand document information Date uploaded Sep 26, Did you find this document useful? Is this content inappropriate? Report this Document. Flag for Inappropriate Content.

Download Now. Related titles. Carousel Previous Carousel Next. Jump to Page. Search inside document. Ipak, 3 I. Raukara koji u 3 Tomislav Raukar, Hrvatsko srednjovjekovlje, Zagreb:, Prema 16 Isto. Stoga je tada KPJ za 3 E. Njihove stavove 21 F. Na neo- 39 A. So- 26 Dok. Ostvarena je jedna fiksna 34 H. Faehndrich, Eine endliche Geschichte, Rimska toponimija integrirala se u hrvatski toponimijski korpus.

Od VII. Ime naselja je motivirano sastavom i osobitostima tla — sl. U pisanim se dokumentima prvi put spominje Toponim Ponori izvodi se iz osobitosti tla na kojem se naselje nalazi, a koje karakterizira postojanje brojnih ponora rijeke Gacke i podzemnih voda. Tijekom vremena taj se stari ojkonim izgubio. Daljnja klasifikacija vodi do podjele oronima s obzirom na ljudsko djelovanje, npr. Motiviranost imenima, prezimenima ili nadimcima vidljiva je u hidronimima nastalim postupkom sufiksalne tvorbe od imenica te plodnog sufiksa —ac, npr.

Janjatovac, Bukarinovac, Svilarevac i Sekizovac. Ime potoka motivirano je imenom crkve Sv. Marka pokraj koje izvire Danas su vidljivi samo ostatci crkve. III, sv. The etymological, semantic and structural determinants of toponyms are given and historically and geographically contextualized. The Gacka Valley an interesting area in terms of onomastics as well, which is confirmed by the richness and diversity of the collected materials.

Institut za javne financije proveo je Devetnaesto pitanje u anketnom upitniku vezano je upravo za tu problematiku. Usmena i pismena komunikacija na hrvatskom jeziku kod njih je na visokom Kvalitetna komunikacija na hrvatskom jeziku Za razliku od Na taj propust smo im ukazali.

According to the survey entitled Analysis of educational needs of small and medium enterprises and crafts with a special emphasis on entrepreneurship skills, communication skills of manager and other employees are ranked second and third in terms of their significance. The authors stress an interesting fact speaking of better knowledge of foreign languages than of Croatian language in oral and written communication, which is a worrying fact for the Croatian education system, regardless of the fact that the subject employees had only high-school education.

In the present paper, the authors advocate the reform of Croatian language curricula in high vocational schools, gymnasia and elementary schools, in order for them to be adapted to the real needs of people.

Also, in accordance with the aims of lifelong learning, the authors find the organization of modified language courses combined with IT and presentation skills suitable to entrepreneurs.

Nastala I,br. XII str. Dr Niko S. IX str. Bernandino, Dizionario, grammatiche e dialoghi per apprendere le lingue italiana, greca-volgare e turca, e varie scienze, seconda edizione con moltissime correzioni aggiunte, v. I-III, Gio. Antonio Conzatti, Padova, V: P I — ; v. Angelo Mazzoleni ad uso delle scuole, sesta edizione riveduta e ricorretta, Per Gio. Battista Indrich, Venezia, Endter, Norimberga, Demarchi, Zara, Objavljena prvi put V: P II — t.

Metastazio, K. Goldoni, V. Alfieri, K. Goci, M. Gravina, L. Muratori itd. Saketi, J. Dela Kaza, N. Makijaveli, F. Betineli, K. Tiraboski, F. Algaroti, I. Ovo rusko izdanje antologije italijanskih pisaca iz I-V, Tip. Santini, Venezia, V: P I —t. Ljudevita Gaja, Zagreb, Ovaj naslov nalazi se i na spisku knjiga koje su I-III, Tip.

V: P II —v. I-III, G. Vincenzi e comp. Luigi Michelotti, Fratelli Vignozzi e nipote, Livorno, Donosi popis raznih medicinskih proizvoda i procedura neophodnih za njihovu pripremu i doziranje. Falconetti, Giuseppe Antonelli, Venezia, Regia stamperia, Milano Tipografia di Francesco Sonzogno, Milano, ; Dei motivi del codice del commercio, ovvero discorsi pronunciati al corpo legislativo di Francia dagli oratori del consiglio di stato e del tribunato intorno al progetto della nuova legislazione commerciale, Tipografia di Francesco Sonzogno, Milano, V: P I —v.

Prevod na italijanski s francuskog originala. Leopoldo Sonnleithner, versione dal tedesco. Vincenzo Augusto Wagner, 2. Michele Schuster, 3. Cecchini, Venezia, Almansi con aggiunta, V. Puzziello tipografo-libraio-editore, Napoli, Prima edizione napoletana corretta e corredata di annotazioni, V.

Marotta e Vanspandoch, Napoli, M: P II —t. V: P II —t. Cassone, Marzorati, Vercelotti, Torino, Falconetti, Giuseppe Antonelli, Venezia, U dodatku je rasprava istog autora o gramatici latinskog jezika.

Tokom IVstr. Vstr. Literatura —— Anonim IIstr. XIstr. O Crnogorcima. Pisma sa Cetinja I, br. Memoari, priredili i predgovor napisali Jovan R. Osim suprugu, snaha je morala biti pokorna i svekru, ali i svekrvi. Identitet: Razgovori s Benedettom Vecchijem. Zagreb: Naklada Pelago. Drugi pol. Revija za sociologiju, sv. Bogoslovska smotra, sv. Kome treba identitet? Ja, ti, mi: za kulturu razlike. Crna Gora i Crnogorci.

Beograd: Nolit. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk. Gorski vijenac. Zagreb: Matica hrvatska. Seksualna lica — umjetnost i dekadencija od Nefertiti do Emily Dickinson. Spolni ugovor. Ljubav i zapad. Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske. Pol i karakter. Femininities are based on ideological, biological, mythological, and religious patriarchy levels and the level of force and violence.

The ways of forming femininities and interrelations between different restored categories of femininity are analysed. Uz programske pretpostavke tekstova, tj.

Prvi put ga vidimo da ostavlja zemlju i potuca se po svijetu, da zaradi i ishrani porodicu u ubogom kamenjaru. Inovativan je ne samo pristup tzv. Iznad svega skromnost. Roman je objavljen He went to high school in Cetinje, whose way of life and spirit would provide him with a primary subject-motif nucleus within which he moved during his short creative work.

Having completed his literature and language studies in Belgrade, he worked as a teacher in Bijeljina and Split. In he joined the uprising, but was arrested and interned in camps in Albania and Italy.

He escaped incoming to Zagreb, where he was arrested again and taken to Jasenovac, and then to Lepoglava, where was shot in His collection of short stories Villagers was published in Belgrade in Following his death, several more collections ensued. To su: 1. Ponovno otkrivanje starih tema; 4. Razvijanje svesti o seksualnoj politici koja je prisutna u jeziku i stilu. Svaku pojavu neke pesnikinje ti autori su po pravilu opisivali kao drugost. Gilbert The Madwoman in the Attic.

Ova kolekcija je poznata i Prosidba - Various - Crnom Gorom 2: Najljepše Pjesme Iz Crne Gore (CD) imenom Il Pentamerone. Mnoge od ovih bajki u Bazilovoj knjizi najstarije su verzije poznatih bajki Pepeljuga, Rapuncel, i dr. Bajke u ovoj zbirci su nastale na osnovu narodnih bajki. Taj sistem je objavljen u Helsinkiju Prema D.

Predavao je na Univerzitetu u Pitsburgu. WestportFairy Lore: A Handbooki dr. Form und Wesen. They also appear to hold our attention, to keep us in their sway, to enchant our lives. We keep returning to them for answers. We use them in diverse ways as private sacred myths or as public commercial advertisements to sell something. But these lies are often the lies that govern our lives. There are certain fairy tale patterns, motifs, and models which constantly arise in our life and literature which appear to have been preserved because they reinforce male hegemony in the civilization process.

They prepare males to become competitive, authoritarian, and power-hungry as well as rational, abstract, and principled. The result of the symbolic child-reading process in which underprivileged women assume the major responsibility for the children and the household is a type of reinforcement of the capitalist socio-economic system in which it has become second nature for men to compete against one another for material rewards. Ima privatnu praksu na Menhetnu. Just as systematically, females are taught that they have an out — that someday, in some way, they are going to be saved.

We may venture out on our own for a while. We may go away to school, work, travel; we may even make good money, but underneath it all there is a finite quality to our feelings about independence. Only hang on long enough, the childhood story goes, and someday someone will come along to rescue you from the anxiety of authentic living. Ona je u kratkom roku bila prevedena na dvadeset tri jezika.

Women fear that if they develop themselves fully they will end up alone, unloved and uncared for. Pisala je o religiji, kulturnoj antropologiji i mitologiji. Most such tales have filtered through centuries of patriarchal culture and show little respect for women, except as young and beautiful princesses.

Only to be decorative is the customary female function in these old stories. Girls without beauty are automatically also without virtue, happiness, luck, or love. The message that such stories convey to girls is simply: Your looks are your only asset. Female ugliness is a crime deserving the death penalty.

Lieberman questioned whether the acculturation of such normative values conveyed by the tales could foster female emancipation. Since has never been proven that there is such a thing such a biologically determined role for women, she argued that fairy tales which disseminate notions of rigid roles for male and female characters are detrimental to the autonomous development of young people. The Reith Lecturesitd. U kasnijim periodima lutale su od naselja do naselja.

Sibila od Kume lat. Svetsku slavu je stekao dramom R. Bajke prenose duboko sumorni realizam i nadu koja ujeda. Someone who studies fairy tales can see easily that women are actually the main characters in the iconography of fairytales. Bibliogafija —— Aarne, Antti Amatus. Verzeichnis der Maerchetypen. Helsinki, New York, Greenwood Press, It is no longer possible to ignore the connection between the aesthetic components of the fairy tales, whether they are old or new, and their historical function within a socialization process which forms taste, mores, values, and habits.

New York: Vintage Books, Masculine Domination. Richard Nice. University of Wisconsin Press, Vol. Gilbert, Sandra M. New York: W. Norton, ; revised second edition New York: Simon and Schuster, London: The Macmillan Press Ltd, Myth and Symbol: Critical Approaches and Applications.

University of Nebraska Press, Kunst und Mythos. Hamburg: Rowohlt, Myth and Meaning: Cracking the Code of Culture. Routledge Classics. Massey lectures ; Routledge, Figure pripovedanja. Beograd: Narodna knjiga-Alfa, Morfologija bajke. Beograd: Prosveta, The Journal of American Folklore, Vol. Encyclopedia of Feminism. Harlow: Longman, Poetika kompozicije. Semiotika ikone. Beograd: Nolit, Feminist Fairy Tales.

New York: Harper Collins, The Poetry of American Women from to Austin, Texas: University of Texas Press, Fairy Tales and the Art of Subversion. New York: Wildman Press, Inc. New York: Methuen, Fairy tale as myth, myth as fairy tale.

Lexington, Kentucky: University of Kentucky Press, Norton Critical Editions Series. Norton, Lexington, Kentucky: University of Kentucky Press, In addition to mythology and religions, their interest is tied to traditional fairy tales as well. This paper analyzes how these authors, starting from the tales of Anglo-Saxon countries, reveal mechanisms used by patriarchal society to determine the identification of women on the one hand, while pointing to special coordinates with clear boundaries in which a patriarchal model of society and the traditional structure of identification of women are made on the other.

Key words: feminist revisionist mythology, classic fairy tales, patriarchal model of society, traditional structure of women identification. Ljudskost u njenoj ukupnosti.

Istresete jaja doma, ne! Sagledani su kao nezadovoljni, zavisni od politike, nedobronamjerni prema piscima. Nije dovoljno biti talentovan, pisati, objavljivati. Treba se znati odbraniti od napada literarne i neliterarne prirode, od neprijatelja i takozvanih prijatelja.

I kad sam hulitelj na putu sam postizavanja. Jednom me, u prisustvu moje prijateljice, nagovarao na prljave poslove u njegovom apartmanu. Prijatelj J.

Sloboda se sastoji od pravila, to je svima poznato. Srebroljupci srebro, duhovni ljudi svoje postupke. I sebe samog u svemu tome. Vrijeme koje prolazi ni sazrijevanje koje donosi nije ga promijenilo. To je moj izbor. Uz sva odricanja i sve muke to je bio jedini izbor. Semiotika ikone, Nolit, Beograd, Auto-poetical attitudes, as an important element of the work poetics, embrace the whole system, the set of rules, instructions, self-instructions and contemplations on how to write and what is the final point and reason for writing.

The Pentagon calls the shots Producer: Diana Ferraro. What does Hollywood get out of this 'deal with the devil'? Access to billions of dollars worth of military kit, from helicopters to aircraft carriers, enabling filmmakers to make bigger and more spectacular battle scenes, which in turn generate more box office revenue.

Providing they accept the Pentagon's advice, even toe the party line and show the US military in a positive light. August Sarajevo iz svemira Za otvaranje galerije kliknuti na veliku sliku. Earth seen from Mars Saturday. Ja sam videla sa ljudima koji predstavljaju sistem, koji rade za relevantne agencije.

Ja vidim ljude koji su u zatvoru. Ogroman ih je broj, znam to. Ljudi mogu da osete istinu. Ja ljudima ne bih lepila etikete. To je jedna od najgorih stvari koje ljudi mogu da urade i Hrist je to osudio.

Pre toga mi smo bile u zatvoru, u pritvoru. Mi tamo nemamo internet. Mi smo pozvale na ostvarivanje kontakta i dijaloga umesto konflikta i suprotstavljanja.

I s dobrim razlogom. Ne sudite na osnovu sopstvenih standarda. Mi smo progonjene ali ne i zaboravljene. Lako je poniziti i slomiti ljude koji su otvoreni, ali kada sam slaba, ja sam tada jaka. Dakle disidenti nisu bili gubitnici. Oni su progonjeni ali oni ne umiru. To se odnosi na nas. Izvor: eng-pussy-riot. Tel Aviv University law professors among signatories to online petition, which warns that any decision to strike Iran would be a 'highly mistaken gamble.

By Avi Issacharoff Aug. The petition calls a decision to launch a strike against Iran a "highly mistaken gamble" that would only delay Iran's nuclear program, without stopping it, and would come "at an exorbitant price.

You have the option of saying "No," the petition addressed to the pilots reads. It involves profound professional and moral dilemmas, and carries the risk of losing a career which is important to you and also the possibility of being prosecuted. Nevertheless, it is your duty to consider most carefully and seriously the possibility that by saying the little word 'No,' you will be rendering an important and vital service to the State of Israel and all who live here.

This service would be infinitely more important than blind obedience to this particular order. The petition cautioned that in the event an attack on Iranian nuclear facilities caused the dispersal of radioactive materials among civilian populations "Israel as a country, as well as those carrying out the bombing might be charged with war crimes.

Mautner said that he thought the petition should be addressed to the government rather than the pilots, but added that he signed it because sometimes, "One is asked to sign a petition whose intentions and main points you agree with, but not its entirety and not its wording.

He also said that according to his understanding of the law of war, "There is no legal problem with striking Iran. Gans, in contrast to his colleague, believes an order to strike Iran without first having exhausted all other options to prevent Tehran from developing nuclear weapons would be illegal and unjustified. Vardit Shalfi, who was one of the main figures behind the performers' petition in against appearing in Ariel, and Ofer Neiman, a left-wing activist and an editor of the online magazine The Occupation, initiated the petition.

Shalfi said that while there are many campaigns against war with Iran, "none of them appealed to the executive level, the pilots. Meanwhile, members of the board of directors of Physicians for Human Rights - Israel, including senior doctors in Israel's health establishment, have sent a letter to Prime Minister Benjamin Netanyahu and Defense Minister Ehud Barak in which they expressed their fears about the consequences of a potential Israeli attack on Iran.

Reuters - Saudi Arabia has ordered its citizens to leave Lebanon "immediately", the state news agency reported in an SMS alert on Wednesday. Dova :. Netanyahu 's photo. Iza otvorenih vrata zjapi mrkla praznina, bunar kojem se ne vidi dna. Tamo je upaljeno svjetlo samo u jednom prozoru, na kojem vidim Karima. Potom i sam pogledam, ali tamo ulice nema, tamo je ambis kojem se ne vidi dno. Bezdan, u koji pada snijeg. Lejletul Qadr - Allahov Poslanik a. Ve sallallahu ala sejjidina ve nebijjina Muhammed ve alal alihi ve sahbihi ve sellem!

Ustanovljeno je da se zbog prisutnosti jedne fizicke snage nazvane "povrsinski napon" vode susjednih mora ne dodiruju. Povrsinski napon koji proizlazi iz razlicite gustine mora gotovo poput zida sprjecava medjusobno mijesanje voda Svakako je zanimljiv momenat da se ova cinjenica nalazi u Kur'anu sto je opet jos jedan efektan odggovor onima koji tvrde da je Kur'an napisan od covjeka. Posto se Kur'an pojavio u vremenu kada covjek nije imao pojma niti o fizici niti o povrsinskom naponu a niti o okeanografiji.

Obaveza davanja sadekatul-fitra spada na sve osobe koje imaju dovoljno imetka u ramazanu, a koje prelaze njegove vlastite potrebe. Muhamed a. Treba naglasiti da nisu svi jednaki obaveznici. Veki' b. Vitre se daju siromasima koji nemaju imetka da bi i sami davali vitre. Kod nas postoji mnogo studenata, nezaposlenih idr. Biti muslimanka koja nosi maramu je, u najmanju ruku, zanimljivo. Ulazim u prodavnicu. Da je pretila?

Da ima veliko srce? Ali istina je da u islamu postavka stvari nije takva — marama je jedan od farzova, jedna stroga obaveza. Govorim u ime sebe i vjerovatno svih pokrivenih muslimanki koje znam i koje ne znam: marama je samo jedan korak u tom dugom putu osvajanja planine koja se zove ego. Allah nam nije dao to pravo da sebe smatramo boljim i nama je ljubav prema Allahu i Poslaniku jedini kriterij da neku sestru volimo kao sestru u vjeri.

Neko nema strpljenja sa svojim roditeljima. Sbihi smatra da se u vjerskim tekstovima navodi kako se mora postiti izuzev ako osoba nema neki bitan razlog da to ne uradi, a po njemu OI ispunjavaju taj uslov.

Ali, to nije sigurno. U drugom hadisu, haz. Znamo, da se je haz. Odatle je potekla ustanova i'tikjafa. Samo oni nisu svjesni, odakle dolazi ta milost. A hiljadu mjeseci iznosi preko osamdeset tri godine! To je blagodat, koju je Allah de. I po tome smo mi odabrani ummet. A jadan li je onaj, koji i ovu priliku propusti! Pa ko mu je onda kriv? U haramu i u grijehu, on nalazi slasti. Ako nemamo vjere ni samopouzdanja, ako se kolebamo, pa na pola puta zastanemo, onda gubimo trku.

Barem za nas muslimane, to mora biti jasno. Jedna od takvih dova, koja je veoma prigodna za ovu priliku, je i ova kur'anska dova:. Pa, ja Rabbi, Ti meni oprosti! A kratka je. Zato mi je, ja Rabbi, jedina nada Tvoja neizmjerna milost. Ti si moj Gospodar! Nema drugog Boga osim Tebe! Ti si mene stvorio, i ja sam Tvoj rob! I zahvalan sam Ti na njima. Kako je nama drago, kad nas, u nevolji, posjeti prijatelj, zauzme se za nas, ili nam donese kakav dar! Ne smijemo, dakle, zaboraviti one, koji su prije nas umrli.

On daje i pobjedu i poraz. Neprijatelji Islama, svoje uspjehe zidaju na njihovoj neslozi i zaostalosti. Svijet se je odazvao toj akciji i svesrdno je pomogao. U toj bici, ashabi su, pod vodstvom haz. Tako npr. To je otrov! Tu je izvor svakog zla! Njih je Islam oplemenio i moralno podigao. Dova : Dvadesetosmi dan.

Dova : Dvadesetsedmi dan. Dova : Dvadesetpeti dan. Rekao je Muhamed s. On je opomena mudra. On je ispravni put. Ne navodi na strasti. Ko govori Kur'anom, istinu govori. Ko po njemu sudi, pravedno sudi. Blagodati Tvoje priznajem, grijehe Ti ispovijedam. Molitva koju je poslanik Muhammed a. Dova : Dvadesetdrugi dan.

Dova : Dvadesetprvi dan. Dok je radila na filmu "U zemlji krvi i meda" upravo je ova fotografija krasila zid njene kancelarije. Druge fotografije koje svakodnevno pogleda oko 5. Za ovakav progon nema utemeljenja u zakoonu, nego se radi o iskljucivo politicki i nacionalisticki motivisanom pritisku.

Kazite Pavicu i prijedorskoj policiji sta mislite o njihovom ponasanju na: marko. Ne dopustimo da hrabri ljudi koji se bore za dostojanstvo i prava zrtava u Prijedoru ostanu usamljene mete Paviceve samovolje i bahatosti!

It is this subset of DNA that is of interest to western researchers and is being examined and categorized. According to them, our DNA is not only responsible for the construction of our body but also serves as data storage and in communication. To this end they compared the rules of syntax the way in which words are put together to form phrases and sentencessemantics the study of meaning in language forms and the basic rules of grammar.

They found that the alkalines of our DNA follow a regular grammar and do have set rules just like our languages. So human languages did not appear coincidentally but are a reflection of our inherent DNA. The Russian biophysicist and molecular biologist Pjotr Garjajev and his colleagues also explored the vibrational behavior of the DNA.

For further exploration please refer to the appendix at the end of this article. Since the basic structure of DNA- alkaline pairs and of language as explained earlier are of the same structure, no DNA decoding is necessary.

One can simply use words and sentences of the human language! This, too, was experimentally proven! Living DNA substance in living tissue, not in vitro will always react to language-modulated laser rays and even to radio wavesif the proper frequencies are being used. This finally and scientifically explains why affirmations, autogenous training, hypnosis and the like can have such strong effects on humans and their bodies. It is entirely normal and natural for our DNA to react to language.

While western researchers cut single genes from the DNA strands and insert them elsewhere, the Russians enthusiastically worked on devices that can influence the cellular metabolism through suitable modulated radio and light frequencies and thus repair genetic defects. They even captured information patterns of a particular DNA and transmitted it onto another, thus reprogramming cells to another genome. So they successfully transformed, for example, frog embryos to salamander embryos simply by transmitting the DNA information patterns!

This way the entire information was transmitted without any of the side effects or disharmonies encountered when cutting out and re-introducing single genes from the DNA. This represents an unbelievable, world-transforming revolution and sensation! All this by simply applying vibration and language instead of the archaic cutting-out procedure!

This experiment points to the immense power of wave genetics, which obviously has a greater influence on the formation of organisms than the biochemical processes of alkaline sequences. Esoteric and spiritual teachers have known for ages that our body is programmable by language, words and thought.

This has now been scientifically proven and explained. Of course the frequency has to be correct. And this is why not everybody is equally successful or can do it with always the same strength. The individual person must work on the inner processes and maturity in order to establish a conscious communication with the DNA.

The Russian researchers work on a method that is not dependent on these factors but will ALWAYS work, provided one uses the correct frequency. One can achieve these results by oneself, and science will finally stop to laugh at such ideas and will confirm and explain the results.

The Russian scientists also found out that our DNA can cause disturbing patterns in the vacuumthus producing magnetized wormholes! Wormholes are the microscopic equivalents of the so-called Einstein-Rosen bridges in the vicinity of black holes left by burned-out stars.?

These are tunnel connections between entirely different areas in the universe through which information can be transmitted outside of space and time.

The DNA attracts these bits of information and passes them on to our consciousness. This process of hyper communication is most effective in a state of relaxation.

Stress, worries or a hyperactive intellect prevent successful hyper communication or the information will be totally distorted and useless. Dova : Dvadeseti dan. Imam Ibn Kajjim prenosi da je imam Ebul-Vefa b. Ebu-Hamid el-Gazali: Ihjau ulumid-din. Izvor:"Savremene fetve"-dr.

Jusuf El-Karadawi. Dont Crack A Smile 's photo. Uredba iz Time je BiH Zakonom o teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine od 7. Za BiH je to 6. Dova : Devetnaesti dan. Filmmakers: George Azar and Mariam Shahin In the Khan Younis refugee camp in Gaza, Mohammed and Abdallah have found a way to distract themselves from the overcrowded tenements and squalid alleyways. Both young men have trained for years to become Gaza's leading practitioners of parkour.

As much a life philosophy and an art form as an athletic discipline, parkour is the traversing and scaling of obstacles and barriers through running, jumping and vaulting. Parkour is set apart from political and religious factionalism, from violence and militancy.

For Mohammed, Abdallah and the latest generation of young Palestinians to have grown up in the camp under-educated and unemployed, it is the ultimate means of escape.

The essential definition of parkour is "finding your own way" and Artscape journeys around Gaza in the company of Mohammed and Abdallah to experience what this is like.

Americas Mosque in US burned to the ground Blaze destroys Islamic centre in southwest Missouri, only a month after an arson attempt on it. Teno Sch Ne znam. Niti ih uzimati zaozbiljno.

Jebaji ga. Bez napretka. Podatak o broju nepismenih zaista je visok. Imamo dvije kategorije u kojima Prosidba - Various - Crnom Gorom 2: Najljepše Pjesme Iz Crne Gore (CD) nepismenost najzastupljenija - kod starijih od 65 godina i kod pripadnika romske populacije.

Posljedica rata. Vulijami ni nakon 20 godina nije odustao od svojih prijatelja u BiH. Nakon obavljenog performansa, clanovi su se izgrlili i zahvalili jedni drugima na ucestvovanju. Svima od njih je bilo veoma tesko uzivjeti se u svoje uloge, a narocito bivsim logorasima Omarske. Vulliamy je Dova : Osamnaesti dan. Got a story? Email: talkback the-sun. Inphotos of his skeletal body behind barbed wire echoed those of the Nazi Holocaust and exposed the genocide campaign of the merciless Serb military regime in Bosnia.

His sunken eyes stared out from front pages and TV screens across the globe, prompting intervention and diplomacy that led to the Dayton peace accord ending the four-year war started by tyrant Slobodan Milosevic. Two decades on, Fikret, 42, returned with The Sun to derelict Trnopolje concentration camp in north-west Bosnia insisting he had no desire for revenge.

But he begged the world to never forget what happened — and revealed he still relives his hell daily. Doctors have tried every pill but the nightmares never go away. The killings, the screams, the torturing, the blood. They never leave your mind. Fikret feared he would be killed by furious guards after his image became a symbol of their barbarism.

But nine days after he was filmed, he escaped by dressing as a Muslim woman and hiding in a convoy — four days before more than men were executed. Fikret was smuggled to Denmark, where he rebuilt his life before returning to his home village Kozarac, just two miles from Trnopolje, last year. I was once an image of human suffering, but today I am an image of hope. I want to show children that if a human can survive the horrors I endured, they can survive anything. Only a short stretch of barbed wire remains next to the country road.

The building where prisoners cowered is crumbling and scrubland has long been left to wildflowers and cattle. As the sun beats down and only birdsong breaks the silence, it is hard to imagine the place was the scene of unimaginable human suffering. The Serbs portrayed their Bosnian Muslim prisoners as grateful refugees being protected from the warfare. In fact, they were starving survivors of a genocide campaign after ethnic tension in the region exploded into war. Prisoners dared only utter words of praise.

Yet their frail bodies, the terror in their eyes and the conditions spoke a truth beyond language. His injuries included a broken jaw, six broken ribs, a fractured skull, broken nose and teeth kicked out in daily torture sessions. Fikret was filmed hours after arriving at Trnopolje from a camp in nearby Keraterm — where he survived a massacre of neighbours, and a daily diet of just two slices of bread and a thin, lukewarm soup. There were only six days I was not tortured or beaten.

I lost my teeth when a guard who used to be my neighbour ordered me to lick his boots. I did, but he kicked me violently. I refused and he smashed my face into the ground. I generated strength in that moment. Fikret lost 20 family members. His aunt and uncle were burnt alive in their house and his grandad shot dead. But it is flashbacks to Keraterm that keep him awake.

He was crammed into a hellhole known as Room 2 with other people. On July 24,guards lobbed a nerve gas grenade into neighbouring Room 3 and machine-gunned those who tried to flee.

The next day Fikret was ordered to join inmates piling the bodies on to a lorry. Ethnic and political tensions between once-friendly Christian Serbs and Bosnian Muslims still simmer.

Survivors are still fighting for memorials at the sites. But if you live your life filled with hate, it will only destroy you. We must move beyond that.

That way the truth will remain when those of us who survived are no longer here to testify. Dova : Sedamnaesti dan. Godine Objavljeno Kur'an, U mjesecu ramazanu, Na to, Poslanik, alejhisselam, odgovori:.

Bitka kod Banja Luke Kategorija: Od antike do '92 Datum: Share: Boj je trajao od podne pa do zalaska sunca. Vezir je razglasio odbranu na teritoriji Bosne, te je brzo sakupio oko Twenty years later, the genocide in Prijedor continues through other means. Survivors are not entitled to mark the truth about these atrocities, they do not have the right to justice and no right to remember the crimes that shocked the whole world, demonstrating that the lessons of the Holocaust have not been learned.

Without truth about the genocide in Prijedor and justice for the victims of these crimes there is no true coexistence.

kurve iz crne gore Pomocni link 1; Pomocni link 2; Pomocni link 3; home Naslovna assessment Marketing web Dodajte svoj sajt add_box Postavite oglas local_library Blog mail Kontakt. Iz Uprave policije Crne Gore su kazali da im inicijativa za osnivanje Balkanpola nije dostavljena, ali su naglasili da duži period djeluju u okviru drugih međudržavnih organizacija. BL 86 sub> privremeno poznat i kao BL86 je asteroid iz grupe NEO asteroida objekti u blizini Zemlje odn near-Earth object Procjenjuje se da je između i m u promjeru Ovaj asteroid prošao je na udaljenosti od 12 miliona km od Zemlje 26 januara u h UT Asteroid je otkriven u sklopu projekta LINEAR 30 januara godine Na radarskim slikama asteroida uočen je.

Autor je hronološki naveo ukupno 15 tekstova iz Onomatoloških priloga i naglasio korisnost tih onomastičkih studija i rasprava nastalih povodom građe iz Crne Gore. 7 Viđeti: Pavle Ivić, Dijalektologija srpskohrvatskog jezika, Uvod i štokavsko narečje, II izdanje, Matica srpska, Novi Sad, , str. 7 Novica VUJOVIĆ • Džogović.

Apr 09,  · Izdanje 9. april 4 POLITIKA. SRIJEDA, 9. 4. dps. AlbANCI Iz plAVA poručIlI. Možemo spriječiti integracije Crne Gore Pripadnici albanskog naroda, njih oko , organizovali su . Autor je hronološki naveo ukupno 15 tekstova iz Onomatoloških priloga i naglasio korisnost tih onomastičkih studija i rasprava nastalih povodom građe iz Crne Gore. 7 Viđeti: Pavle Ivić, Dijalektologija srpskohrvatskog jezika, Uvod i štokavsko narečje, II izdanje, Matica srpska, Novi Sad, , str. 7 Novica VUJOVIĆ • Džogović.

Software Sites Software Capsules Compilation Tucows Software Library CD-ROM Images Shareware CD-ROMs ZX Spectrum DOOM Level CD. Featured image All images latest This Just In Flickr Commons Occupy Wall Street Flickr Cover Art USGS Maps. Metropolitan Museum. Top NASA Images Solar System Collection Ames Research Center.

Software Sites Software Capsules Compilation Tucows Software Library CD-ROM Images Shareware CD-ROMs ZX Spectrum DOOM Level CD. Featured image All images latest This Just In Flickr Commons Occupy Wall Street Flickr Cover Art USGS Maps. Metropolitan Museum. Top NASA Images Solar System Collection Ames Research Center. Search the history of over billion web pages on the Internet.

Search the history of over billion web pages on the Internet.


Sitemap

Easy Come, Easy Go - Various - Yesterdays Hero (Cassette), Just The Smile - Rory Gallagher - Rory Gallagher (Vinyl, LP, Album), T54 - Last Night I Dreamt A Movie Theme (File, MP3), Surrender - Various - Soul Sessions 2 (CD), Espinita - Rolando Navarro Y Su Orquesta - Melodias Que El Amor Inspiro (Vinyl, LP, Album), Al Campbell - Turn To Jah (Vinyl), Chloe (Youre The One I Want) - Emblem3 - Nothing To Lose (Deluxe Edition) (File, Album), When I Was Small - The New Seekers - Live At The Royal Albert Hall (Vinyl, LP, Album), Los Rockeros Van Al Infierno (Baron Rojo), Whats On Your Mind - Keith Top Of The Pops And His Minor UK Indie Celebrity Allstar Backing Band - F

8 Commments

 1. Crnom Gorom 2: Najljepše Pjesme Iz Crne Gore, mint CD Goraton ‎– CD ocena 5 mint Tracklist 1 –Ksenija Cicvarić Milica, Jedna U Majke.
 2. NEOTPAKOVAN Various ‎– Crnom Gorom 2: Najljepše Pjesme Iz Crne Gore Label: Goraton ‎– CD Format: CD, Compilation Country: Serbia and Montenegro Released: Genre: Folk, World, & Country Style: Folk Tracklist 1 –Ksenija Cicvarić Milica, Jedna U Majke 2 –Ismet Krcić Mlad Se Momak 3 –Božidar Ivanišević Sestra Mi Se Udaje 4 –Orkestar Podgorica I Šukrija.
 3. Related to Various - Crnom Gorom 3: Najljepše Pjesme Iz Crne Gore Pljevaljski Tamburaši - Pjevaj Draga Pa Me Razgovaraj Ksenija Cicvarić - Sejdefu Majka Buđaše Pljevaljski Tamburaši - Oj, Đerdane Merlin - Najljepše Pjesme - Neda Ukraden - Nedine Najljepše Pjesme.
 4. Crnom Gorom 2: Najljepše Pjesme Iz Crne Gore ‎ (CD, Comp) Goraton: CD Serbia and Montenegro: Sell This Version: CD Various: Crnom Gorom 3: Najljepše Pjesme Iz Crne Gore.
 5. kurve iz crne gore Pomocni link 1; Pomocni link 2; Pomocni link 3; home Naslovna assessment Marketing web Dodajte svoj sajt add_box Postavite oglas local_library Blog mail Kontakt.
 6. Iz Uprave policije Crne Gore su kazali da im inicijativa za osnivanje Balkanpola nije dostavljena, ali su naglasili da duži period djeluju u okviru drugih međudržavnih organizacija.
 7. BL 86 sub> privremeno poznat i kao BL86 je asteroid iz grupe NEO asteroida objekti u blizini Zemlje odn near-Earth object Procjenjuje se da je između i m u promjeru Ovaj asteroid prošao je na udaljenosti od 12 miliona km od Zemlje 26 januara u h UT Asteroid je otkriven u sklopu projekta LINEAR 30 januara godine Na radarskim slikama asteroida uočen je.
 8. Apr 09,  · Izdanje 9. april 4 POLITIKA. SRIJEDA, 9. 4. dps. AlbANCI Iz plAVA poručIlI. Možemo spriječiti integracije Crne Gore Pripadnici albanskog naroda, njih oko , organizovali su .